HCA elektriker

El-tjek

overlad dit el-tjek til h.c. andersens elektriker

El-tjek er en af vores ydelser hos H.C. Andersens Elektriker. Et tjek indebærer en visuel kontrol af en el-installation. Dette tjek bliver udført på baggrund af stikprøver i hjemmet. Det vil med andre ord sige, at en af vores elektrikere kommer ud til dig og netop laver denne stikprøve af el-installationerne. På baggrund af de indsamlede data, udarbejder vi en rapport til dig. I denne rapport er der angivet de fejl og mangler, som vores elektriker har identificeret. Derudover vil vi give et tilbud på hvor meget det vil koste at udbedre de fejl og mangler, vi har opdaget. 

El-tjek af andelslejligheder

Hvis du står for at skulle sælge en andelslejlighed, vil du meget ofte erfare, at et eltjek med opfølgende rapport er obligatorisk i de fleste andelsforeninger. Dette kan vi sagtens hjælpe dig med. Du kontakter os blot, og så kommer vi i fællesskab frem til en løsning. 

I forbindelse med salg og køb af bolig er det, når det kommer til de elektriske installationer, vigtigt at både køber og sælger har helt styr på, hvilket grundlag de handler på. Her er de elektriske installationer en vigtig del, som både køber og sælger skal vide noget om.

El-installationsrapport

For at skabe mest mulig viden for begge parter, bør man udføre en el-installationsrapport. Men en sådan rapport kan ikke udføres, hvis ikke el-tjekket er blevet udført. Derfor er det netop vigtigt, at el-tjekket bliver udført så hurtigt som muligt så denne rapport kan udarbejdes.

formål med el-tjek

El-tjekkets formål er at definere el-installationernes funktionsdygtighed, og her gælder det både helt lavpraktisk når man anvender de forskellige elektriske installationer, samt i forhold til sikkerhed. Så et el-tjek vil blandt andet indebære, at H.C. Andersen undersøger, hvorvidt installationerne i bygningen ikke kan skabe stød og brandfare, hvilket naturligvis vil være et stort sikkerhedsmæssigt problem.

Det er vigtigt, at du ved, at et el-tjek, som det beskrives ovenfor, bliver lavet inden købsaftalen bliver underskrevet. Hvis du ønsker at vide præcist hvad et el-tjek bør indeholde, kan du læse om dette i den bekendtgørelse, der omhandler installationsrapporter. Du finder dem som et led i revision af hus- og eftersynsordningen.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på dit El-tjek

Du er mere end velkommen til at kontakte os og indhente et gratis og uforpligtende tilbud. 

Indhent tilbud
Få et gratis og uforpligtende tilbud